divendres, 16 de març de 2012

La necessitat del PaHisCatL'any 2008, davant les destruccions que s'estaven produint en molts paisatges que tenien un notable interès històric, tenint present els treballs que s'estaven fent en alguns altres països europeus (com Anglaterra, el País de Gal·les o Escòcia) i atesa l'existència de nombrosos estudis que permetien fer una valoració del paisatge històric i d'emprendre'n una recerca sistemàtica, vaig decidir de redactar i difondre des la Universitat de Lleida un Manifest per a l'estudi i la conservació del paisatge històric a Catalunya i a la resta d'Europa.
El Manifest fou subscrit per un elevat nombre de professors i d'estudiosos de Catalunya i de la resta d'Europa i motivà que la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (ara el Departament de Territori i Sostenibilitat) decidís donar suport a la realització d'un projecte semblant al projecte HLC (Historic Landscape Characterisation) anglès. Davant d'aquesta oferta engrescadora, Jordi Bolòs trià un nom (PaHisCat: Paisatge Històric de Catalunya) i va establir les característiques que havia de tenir aquest projecte. Es va escriure una extensa memòria on es concretava quina havia d'ésser la finalitat que perseguiria el PaHisCat i quines havien d'ésser les seves característiques.
Per tirar endavant el projecte s'havia de signar un conveni entre la Universitat de Lleida i l'Observatori del Paisatge, que feia d'intermediari entre la Conselleria i la Universitat. S'havia de començar a treballar l'any 2009, tanmateix, dificultats de tipus burocràtic feren que s'iniciessin realment els treballs l'any 2010. Aquest any es féu molta feina metodològica i es van estudiar i cartografiar quatre unitats de paisatge. Per desgràcia, la primera fase d'aquest projecte que havia de durar tres anys, a causa de la crisi econòmica, ha vist frenat o almenys alentit el seu avenç. Tanmateix, malgrat la crisi, només amb el suport de la Universitat de Lleida, l'any 2011, es començà a treballar en una cinquena unitat de paisatge i, ja l'any 2012, hom ha iniciat les recerques per tal d'entendre l'evolució del paisatge històric d'un municipi de la comarca de la Noguera (Menàrguens).
El PaHisCat és un projecte que pretén conèixer més bé el passat i que vol ajudar a planificar el nostre futur. Vol aconseguir que siguem conscients de la riquesa patrimonial que tenim entorn nostre, molt sovint sense tenir-ne gens de consciència. En aquest bloc desitjo, aprofitant els treballs fets fins ara, mostrar la importància d'aquestes dues fites que persegueix el projecte: entendre la nostra Història col·lectiva i fer créixer la valoració i el respecte envers un patrimoni que forma el nostre entorn quotidià.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada