dilluns, 19 de març de 2012

Unes primeres recerques: bibliografiaContràriament al que s’esdevé a Anglaterra amb el projecte HLC (Historic Landscape Characterisation), a Catalunya la quantitat de bibliografia sobre el PaHisCat i sobre els mapes de CPH (Caracterització del Paisatge Històric) encara és bastant reduïda. Podem esmentar en primer lloc la publicació del Manifest, que fou el punt de partença que impulsà la realització d’aquest projecte:

J. Bolòs, “Manifeste pour l’étude et la conservation du paysage historique en Catalogne et dans le reste de l’Europe”, Domitia. Revue du Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes, 10, CRHiSM. Université de Perpignan, Perpinyà, 2008, ps. 185-189.

J. Bolòs, “Manifest per a l’estudi i la conservació del paisatge històric a Catalunya i a la resta d’Europa”, a J. Bolòs (ed.), La caracterització del paisatge històric, vol. V de Territori i Societat: el paisatge històric, 2010, ps. 185-194.

J. Bolòs, “Manifesto for the study and preservation of the historic landscape in Catalonia and the rest of Europe, a J. Bolòs (ed.), La caracterització del paisatge històric, vol. V de Territori i Societat: el paisatge històric, 2010, ps. 409-416

A més, després d’aquests primers anys de treball, d’una manera especial cal fer esment dels estudis següents:

J. Bolòs, “Conèixer el paisatge històric medieval per poder planificar i gestionar el territori”, a J. Bolòs (ed.), Estudiar i gestionar el paisatge històric medieval, vol. IV de Territori i Societat a l’edat mitjana, 2007, ps. 145-226.

J. Bolòs, “PaHisCat: un projecte per conèixer el paisatge del passat i per gestionar el país en el futur”, a J. Bolòs (ed.), La caracterització del paisatge històric, vol. V de Territori i Societat: el paisatge històric, 2010, ps. 41-82. Amb la seva versió anglesa:

J. Bolòs, “PaHisCat: a project to discover the landscape of the past and manage the cauntries of the future”. a J. Bolòs (ed.), La caracterització del paisatge històric, vol. V de Territori i Societat: el paisatge històric, 2010, ps. 370-407.

J. Bolòs , “Un paisatge complex d’un país molt vell. Els estudis d’història del paisatge per comprendre i valorar el territori”, a J. Bolòs (ed.), La caracterització del paisatge històric, vol. V de Territori i Societat: el paisatge històric, 2010, ps. 83-147

J. Bolòs, “Two thousand years of landscape in a Mediterranean country: the PaHisCat project and the history of the Catalan landscape”, Medieval Settlement Research, 25, 2010, ps. 1-10.

Properament publicarem un estudi sobre els resultats obtinguts després dels treballs duts a terme a la Cerdanya (unitat de paisatge de la Vall Cerdana). A més, també aviat es publicaran sengles recerques, una sobre el municipi de Torrefarrera (Segrià), feta sota la direcció d’Enric Vicedo, i l’altra sobre el municipi de Menàrguens, feta sota la direcció de J. Bolòs i duta a terme en gran part per Jacinto Bonales. També estem treballant, amb Xavier Eritja, en una recerca sobre la importància de les clamors i dels reguers a la plana de Lleida. Pensem que aquests estudis locals poden ésser fonamentals si permeten d’aclarir molts aspectes més generals. De fet, som conscients que una de les diferències que hi ha entre el projecte HLC anglès i el projecte PaHisCat català és que mentre en el cas anglès hi ha una llarga tradició de recerques sobre l’arqueologia del paisatge fetes a nivell local, que poden servir de base per a fer els mapes de caracterització, en el cas català normalment s’han de fer les recerques al mateix temps que es fa el treball de CPH (Caracterització del Paisatge Històric).

Cal assenyalar també la importància que té en aquest projecte tot allò que s’ha publicat a internet:
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Web de la Universitat de Lleida, amb una pestanya dedicada especialment al projecte a: http://www.paisatgehistoric.udl.cat/PaHisCat/ca/projectePaHisCat/elProjecte.php#

Web dedicada al projecte PaHisCat de la Universitat de Lleida feta des de l’Observatori del Paisatge, que inclou una gran quantitat de magnífiques fotografies fetes per un fotògraf professional:
http://www.catpaisahttp://www.blogger.com/img/blank.giftge.net/pahiscat/cat/index.php

Diversos blocs, especialment:
http://paisatgecat.blogspot.com.
http://arqueopaisatge.blogspot.com.
http://vilanoves.blogspot.com.
http://poblesagrera.blogspot.com.
http://altaedatmitjana.blogspot.com.
http://cartomedcat.blogspot.com.

I també el bloc que ara esteu consultant (http://pahiscat.blogspot.com.) on, d’una manera més breu, intentarem d’exposar, setmana rere setmana, les principals aportacions que ha fet aquest projecte pioner a la història de Catalunya i la importància que pot tenir per a la gestió futura del país.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada